Specjalistyczne usługi transportowe
  Obsługa spedycyjna firm i hurtowni
  Sprzedaż, dystrybucja cementu
  Kruszywa i materiały budowlane sypkie

602 332 039  

  ul. Biblioteczna 34,     
43-300 Bielsko-Biała      

   Oferta - cementy luzem i cement workowany

 

Jako autoryzowan dystrybutor cementowni Górażdże oraz Ekocem należących do grupy HAIDELDERG CEMENT GROUP - posiadających liczne stacje przesypowe cementu na terenie całego kraju oferujemy naszym odbiorcom ich produkty w całej Polsce. W ofercie proponujemy cementy:

 • Cementy luzem

Cement portlandzki CEM I 42,5R - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

 

Posiadamy w swojej ofercie cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany w Cementowni Górażdże oraz w Zakładzie Ekocem. Głównym składnikiem cementu CEM I 42,5R jest klinkier portlandzki (95%) oraz regulator czasu wiązania (do 5%).

Cement portlandzki PN-EN 197-1 - CEM I 42,5R spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

Cechy charakterystyczne CEM I 42,5R:

 • Wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach > 20,0 MPa),
 • Szybki przyrost wytrzymałości,
 • Wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
 • Stabilne parametry jakościowe,
 • Wysokie ciepło hydratacji.

 

Zalecane kierunki zastosowania:

 • Produkcja betonu towarowego klas C 16/20 - C 40/50 i wyższych,
 • Produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • Produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • Produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • Konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • Konstrukcje i elementy sprężone dojrzewaj±ce w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
 • Produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • Budownictwo drogowe i mostowe.

Cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 42,5R jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem i workach 25 kg.

Cement portlandzki CEM I 52,5R - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

Cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 52,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Górażdże. Głównym składnikiem cementu CEM I 52,5R jest klinkier portlandzki (95%) oraz regulator czasu wiązania (do 5%).

Cement portlandzki PN-EN 197-1 - CEM I 52,5R spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

Cechy charakterystyczne:

 • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach > 30,0 MPa),
 • Wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
 • Szybkie narastanie wytrzymałości wczesnej,
 • Bardzo wysokie ciepło hydratacji pozwalające na eliminację obróbki cieplnej betonu lub znaczne jej ograniczenie.

 

Zalecane kierunki zastosowania:

 • Produkcja betonu towarowego klas C 20/25 - C 40/50 i wyższych,
 • Produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • Produkcja betonów o wymaganej wytrzymałości wczesnej,
 • Produkcja elementów prefabrykowanych cienkościennych,
 • Produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • Betonowanie w warunkach zimowych,
 • Wykonywanie robót z użyciem szalunków ślizgowych, szczególnie przy wznoszeniu wysokich konstrukcji,
 • Konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych, podwyższonej temperatury i obniżonej temperatury,
 • Konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej, produkcja zapraw murarskich specjalnych.

 

Cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 52,5R jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

 

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R-NA - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM II/B-S 32,5R-NA jest klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R-NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

Zgodnie z normą krajową PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności" cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R-NA jest cementem niskoalkalicznym - NA.

Cechy charakterystyczne CEM II/B-S 32,5R-NA:

 • wydłużony czasy wiązania,
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej,
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • niski skurcz,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.

Zalecane kierunki zastosowania:

 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 - C 35/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • budowa dróg,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.

 

Cement portlandzki żuzlowy CEM II/B-S 32,5R-NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5R-NA - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Zakładzie Ekocem. Głównym składnikiem cementu CEM II/B-S 42,5N-NA jest klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).
Cement portlandzki żużlowy  CEM II/B-S 42,5N-NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

Zgodnie z normą krajową PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności" cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5N-NA jest cementem niskoalkalicznym - NA.

Cechy charakterystyczne CEM II/B-S 42,5N-NA:

 • wysoka wytrzymałość wczesna,
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.

Zalecane kierunki zastosowania:

 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 - C 45/55 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • produkcja galanterii betonowej (kostka brukowa, krawężniki,obrzeża itp.),
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich.

 

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5N-NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 52,5N - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 52,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w Zakładzie Ekocem. Głównym składnikiem cementu CEM II/A-S 52,5N jest klinkier portlandzki (80÷94%), granulowany żużel wielkopiecowy (6÷20%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement portlandzki żużlowy PN-EN 197-1 - CEM II/A-S 52,5N spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

 

Zalecane kierunki stosowania

 • produkcja betonów klas od C 16/20 do C 50/60
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW (klasy > C 50/60)
 • produkcja betonów samozagęszczalnych SCC
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych
 • produkcja galanterii betonowej (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża itp.)
 • produkcja dachówki cementowej
 • wykonywanie konstrukcji i elementów sprężonych
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich
 • produkcja zapraw i betonów barwionych

 

Cechy charakterystyczne cementu CEM II/A-S 52,5N

 • wysoka wytrzymałość wczesna
 • wysoka wytrzymałość w okresie normowym (28 dni)
 • wysokie ciepło hydratacji
 • bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych
 • stabilne parametry jakościowe
 • jasna barwa

Cement hutniczy CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA

 

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 32,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM III/A 32,5N jest klinkier portlandzki (35÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (36÷65%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement hutniczy CEM III/A 32,5N - LH - HSR/NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" oraz wymagania normy PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności".

Zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 "Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku" cement hutniczy CEM III/A 32,5N jest cementem o niskim cieple hydratacji - LH.

Zgodnie z normą krajową PN-B-19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności" cement hutniczy CEM III/A 32,5N jest cementem siarczanodpornym -HSR i niskoalkalicznym -NA.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), co praktycznie wyklucza powstanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu,
 • wysoka odporność na korozję alkaliczną,
 • powolne narastanie wytrzymałości początkowej,
 • wydłużone czasy wiązania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych,
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • niski skurcz,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • jaśniejsza barwa,

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 - C 35/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje masywne,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • budowa nawierzchni drogowych, chodnikowych i parkingowych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.

Cement hutniczy CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Zakładzie EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej oraz w Cementowni Górażdże. Głównym składnikiem cementu CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA jest klinkier portlandzki (35÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (36÷65%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement hutniczy CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" oraz wymagania normy PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności".

Zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 "Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku" cement hutniczy CEM III/A 42,5N jest cementem o niskim cieple hydratacji - LH.

Zgodnie z normą krajową PN-B-19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności" cement hutniczy CEM III/A 42,5N jest cementem siarczanodpornym -HSR i niskoalkalicznym - NA.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • niskie ciepło hydratacji (LH),
 • wysoka odporność na korozję alkaliczną (NA),
 • wysoka wytrzymałość początkowa,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych (HSR),
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • jasna barwa.

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 - C 40/50 i wyższych,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • budowa nawierzchni drogowych, chodnikowych i parkingowych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich.

 

Cement hutniczy  CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem i w workach 25 kg.

Cement hutniczy CEM III A 52,5N - NA - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 52,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Zakładzie EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM III/A 52,5N - NA jest klinkier portlandzki (35÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (36÷65%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement hutniczy CEM III/A 52,5N - NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" oraz wymagania normy PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności".

Zgodnie z normą krajową PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności" cement hutniczy CEM III/A 52,5N - NA jest cementem niskoalkalicznym - NA.
 

Cechy charakterystyczne CEM III/A 52,5N - NA

 • bardzo dobra dynamika przyrostu wytrzymałości
 • wysoka wytrzymałość w okresie normowym (28 dni) i późniejszym
 • dobra urabialność mieszanek betonowych
 • wysoka odporność na reakcję alkalia-kruszywo
 • podwyższona odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną
 • zmniejszona tendencja do powstawania wykwitów węglanowych
 • jasna barwa

Zalecane kierunki stosowania

 • produkcja betonów klas od C 16/20 do C 50/60
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW (klasy > C 50/60)
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych
 • produkcja galanterii betonowej (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża itp.)
 • produkcja dachówki cementowej
 • wykonywanie konstrukcji i elementów sprężonych
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskic
 • produkcja zapraw i betonów barwionych


Cement hutniczy CEM III/A 52,5N - NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Cement hutniczy CEM III/B 42,5L - LH/SR/NA - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 42,5 o niskiej wytrzymałości wczesnej (L) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównymi składnikami cementu CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA są klinkier portlandzki (20÷34%) i granulowany żużel wielkopiecowy (66÷80%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement hutniczy CEM III/B 42,5L – LH/SR/NA spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" oraz wymagania normy PN-B-19707"Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności".

Zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 "Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku" cement hutniczy CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA jest cementem: o niskim cieple hydratacji (LH) oraz odpornym na siarczany (SR).

Zgodnie z normą krajową PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności" cement hutniczy CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA jest cementem niskoalkalicznym - NA.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU CEM III/B 42,5L - LH/SR/NA

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), co praktycznie wyklucza powstanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu,
 • wolne narastanie wytrzymałości początkowej,
 • wydłużone czasy wiązania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych,
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • niski skurcz,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • jasna barwa.

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU CEM III/B 42,5L - LH/SR/NA

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 - C 35/45,
 • konstrukcje masywne,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.

 

Cement hutniczy CEM III/B 42,5L - LH/SR/NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

 • cementy workowy:

Cement workowy PREMIUM 42,5R

PREMIUM 42,5R (cement portlandzki CEM I 42,5R) to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku budowlanego na cementy o wysokiej wytrzymałości początkowej i końcowej. To idealne spoiwo wszędzie tam, gdzie ważny jest czas realizacji konstrukcji lub konieczna jest szybka naprawa obiektu. To cement, z którego możemy wykonywać ławy fundamentowe, stropy, wieńce, nadproża, tarasy czy ściany oporowe.Cement PREMIUM 42,5R nie boi się niskich temperatur - polecamy go szczególnie do prac wykonywanych w okresie jesienno-zimowym. Swoje zastosowanie znajdzie także w zakładzie prefabrykacji czy w produkcji betonów wysokich klas wytrzymałościowych. Zastosowany w konstrukcji drogowej czy mostowej jest gwarancją odpowiedniej trwałości betonu.

 

Zalecane kierunki stosowania:

 • Produkcja betonu zwykłego klas od C 8/10 do C 40/50 i wyższych
 • Wykonywanie ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów, tarasów, ścian oporowych
 • Produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych (bloczki betonowe, kostka brukowa, kręgi i rury betonowe)
 • Produkcja elementów poddanych niskociśnieniowej obróbce cieplnej
 • Budownictwo drogowe i mostowe
 • Stabilizacja gruntów
 • Produkcja zapraw murarskich i tynkarskich
 • Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur

 

Efekty stosowania cementu PREMIUM 42,5R:

 • Wysoka wytrzymałość wczesna i normowa (28 dni)
 • Szybki przyrost wytrzymałości
 • Wysokie ciepło hydratacji
 • Przyśpieszony czas wiązania
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych

 

Cement PREMIUM 42,5R jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT SA w workach 25 kg na paletach ofoliowanych.

Cement MASTER 42,5N

MASTER 42,5N (cement hutniczy CEM III/A 42,5N - LH/HSR/NA) jest odpowiedzią na potrzeby obiektów narażonych na agresywne środowisko. Świetnie sprawdzi się jako spoiwo przy budowie zbiorników na szambo, oczyszczalni ścieków, obiektów budownictwa rolniczego i składowisk odpadów. Z powodzeniem można wykonywać z niego również fundamenty, stropy czy wieńce.Znakomicie sprawdzi się także przy wykonaniu posadzek, a zaprawy tynkarskie i murarskie stworzone z jego domieszką będą charakteryzować się jasną barwą i bardzo dobrą urabialnością. Stosując cement MASTER 42,5N ograniczamy występowanie wykwitów węglanowych, a dobrze zaprojektowany beton z użyciem tego spoiwa charakteryzuje się przyrostami wytrzymałości nawet po wielu latach użytkowania konstrukcji.

 

 

 

Zalecane kierunki stosowania:

 • Produkcja betonu zwykłego klas od C 8/10 do C 40/50 i wyższych
 • Wykonywanie betonów narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie (oczyszczalnie ścieków, roboty górnicze, składowiska odpadów, płyty pod obornik, zbiorniki na szambo)
 • Wykonywanie fundamentów, stropów i wieńców, schodów, tarasów, ścian oporowych
 • Produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych (bloczki betonowe, kostka brukowa, pustaki ścienne i stropowe)
 • Produkcja elementów poddanych niskociśnieniowej obróbce cieplnej
 • Wylewki podłogowe
 • Stabilizacja gruntów
 • Produkcja zapraw murarskich i tynkarskich

 

Efekty stosowania cementu MASTER 42,5N:

 • Wysoka odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną
 • Wysoka wytrzymałość początkowa
 • Bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych
 • Jasna barwa

Cement MULTI 32,5

MULTI 32,5 (cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R) to cement o bardzo wielu zastosowaniach. W okresie wiosenno-letnim idealnie nadaje się do wszystkich prac budowlanych. Można z niego wykonywać beton towarowy przeznaczony na stropy, ławy fundamentowe, schody czy tarasy. To cement o podwyższonej odporności na działanie środowisk agresywnych chemicznie. Idealnie nadaje się także do produkcji zapraw, podsypek pod nawierzchnie z kostki brukowej, a także stabilizacji gruntów i produkcji tzw. "chudych betonów". To nieodzowne spoiwo do drobnych prac remontowych i naprawczych w Państwa domach.

 

 

Zalecane kierunki stosowania:

 • Produkcja betonu zwykłego klas C 8/10 do C 30/37
 • Wykonywanie ław fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży, schodów, tarasów, ścian oporowych
 • Wykonywanie betonów narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie (płyty pod obornik, zbiorniki na szambo)
 • Produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczki betonowe, pustaki ścienne i stropowe)
 • Produkcja elementów poddanych niskociśnieniowej obróbce cieplnej
 • Stabilizacja gruntów
 • Chudy beton na podbudowy
 • Posypki pod nawierzchnie z kostki brukowej
 • Produkcja zapraw murarskich i tynkarskich

 

Efekty stosowania cementu MULTI 32,5:

 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Długi okres zachowania konsystencji zapraw i mieszanek betonowych
 • Umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości zapraw i betonów
 • Podwyższona odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną
 • Niski skurcz

 

Cement wieloskładnikowy MULTI 32,5 jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT SA w workach 25 kg na paletach ofoliowanych.

Cement EKO+ 32,5

EKO+ 32,5 (cement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5R-LH/HSR/NA)  to nowoczesne i ekologiczne spoiwo w klasie 32,5R. Zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji oraz dużej ilości wysokiej jakości dodatków mineralnych powoduje, że EKO+ 32,5 jest najbardziej proekologicznym spoiwem w swojej klasie. To cement zaprojektowany z myślą o uniwersalnym zastosowaniu. Znakomicie sprawdzi się na każdej budowie i w trakcie każdego remontu. Gwarantuje wysoką jakość zapraw murarskich, tynkarskich czy podsypek pod kostkę brukową. Niski skurcz tego spoiwa, a także odporność na agresję chemiczną (np. z wód gruntowych) sprawiają, że EKO+ 32,5 wykorzystany do budowy fundamentów czy obiektów inwentarskich nadaje im wieloletnią trwałość.

 

 

Zastosowanie:

 • Idealny do budowy domu
 • Przydatny przy każdym remoncie
 • Znakomity do murowania i tynkowania
 • Rekomendowany do produkcji betonu zwykłego klas od C 8/10 do C 20/25
 • Polecany do betonu na fundamenty, wieńce, nadproża
 • Świetny do stabilizacji pod kostkę brukową
 • Zalecany do budowy infrastruktury rolniczej (szamba, zbiorniki)

 

Efekty stosowania cementu EKO+ 32,5:

 • Dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Długi czas zachowania konsystencji mieszanek i zapraw
 • Niski skurcz
 • Wysoka trwałość wykonanych zapraw i betonów

Betony i zaprawy wykonane z cementu EKO+ 32,5 wymagają bardzo starannej pielęgnacji.

Pamiętaj: zraszaj beton wodą, przykryj folia, nie dopuszczaj do przesuszenia powierzchni.

Cement workowany ADEPT 32,5

Cement ADEPT 32,5 (cement hutniczy CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA) o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Głównym składnikiem cementu CEM III/A 32,5N jest klinkier portlandzki (35÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (36÷65%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" oraz wymagania normy PN-B 19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności".

 

 

Zalecane kierunki zastosowania cementu ADEPT 32,5

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 - C 35/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje masywne,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • budowa nawierzchni drogowych, chodnikowych i parkingowych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.

 

Efekty stosowania cementu ADEPT 32,5:

 • wysoka odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną,
 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • wydłużone czasy wiązania,
 • niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), co praktycznie wyklucza powstanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu,
 • niski skurcz,
 • jasna barwa,

Cement EKO 22,5

EKO 22,5 (cement o bardzo niskim cieple hydratacji hydratacji VLH V/B (S-V) 22,5) to nowoczesne i ekologiczne spoiwo w klasie 22,5, spełniające wymagania norm, z pełną możliwością wykorzystania w produkcji betonu. EKO 22,5 to cement produkowany głównie z myślą o wytwarzaniu betonów niższych klas, wykonywaniu fundamentów, "chudego betonu" czy stabilizacji gruntów. Doskonale sprawdzi się też w podsypkach pod nawierzchnie z kostki brukowej oraz zaprawach murarskich. Jego możliwości w pełni uwydatniają się w wysokich temperaturach, dlatego polecamy go do prac wykonywanych w okresie wiosenno-letnim.

 

Zalecane kierunki stosowania:

 • Produkcja betonu zwykłego klas od C 8/10 do C 20/25
 • Wykonywanie fundamentów
 • Chudy beton na podbudowy
 • Stabilizacja gruntów
 • Podsypki pod nawierzchnie z kostki brukowej
 • Zaprawy murarskie
 • Nie zalecany do stosowania w okresie obniżonych temperatur

Efekty stosowania cementu EKO 22,5:

 • Dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Długi okres zachowania konsystencji zapraw i mieszanek betonowych
 • Bardzo wolne wydzielanie ciepła hydratacji
 • Wolna dynamika narastania wytrzymałości zapraw i betonów
 • Bardzo długi czas wiązania > 8 godzin, w obniżonych temperaturach może trwać ponad dobę
 • Betony i zaprawy wykonane z cementu EKO 22,5 wymagają bardzo starannej pielęgnacji.

 

Pamiętaj: zraszaj beton wodą, przykryj folią, nie dopuszczaj do przesuszenia powierzchni